”Vi behöver mer socialt företagande”

Bengt Johannisson har forskat om socialt entreprenörskap i över 30 år. Även om företagsformen har sina utmaningar tror han att dess framtid är ljus. Just nu är han med och startar ett nätverk för sociala företag i Kronoberg för att öka deras samarbete och främja innovationer.