Vego bättre än närodlat

Lokalt odlad mat har mindre påverkan på klimatet än man tidigare trott. Klimatutsläppen är bara lite lägre för en matkasse med närodlade varor, än för en genomsnittlig svensk matkasse. Betydligt större effekt har det om kassen är vegetarisk eller om konsumenten tagit bilen till mataffären.