Vego bättre än närodlat

Lokalt odlad mat har mindre påverkan på klimatet än man tidigare trott. Klimatutsläppen är bara lite lägre för en matkasse med närodlade varor, än för en genomsnittlig svensk matkasse. Betydligt större effekt har det om kassen är vegetarisk eller om konsumenten tagit bilen till mataffären.

En ny rapport från IVL Svenska miljöinstitutet har undersökt klimatpåverkan av olika typer av mat ur ett livscykelsperspektiv. Den faktor som påverkar utsläppen av växthusgaser allra mest är mängden nötkött i kassen. Minst klimatpåverkan i undersökningen har den matkasse som innehåller säsongsanpassade vegetariska livsmedel. Jämfört med en genomsnittlig svensk matkasse släpper den ut mindre än hälften så mycket växthusgaser. En försiktig överslagsberäkning visade att om alla svenskar bytte till vegetarisk, säsongsanpassad mat skulle utsläppen kunna minska med minst 3,6 miljoner ton koldioxid om året.

– Dietvalen är det som påverkar mest. Varifrån maten kommer spelar inte lika stor roll, säger Stefan Åström, forskare på IVL Svenska miljöinstitutet.

Men visst stämmer det att frukt och grönsaker som flygs från tropikerna har en stor klimatpåverkan. Det får utslag i den säsongsanpassade matkassen. Den näst bästa matkassen ur klimatsynpunkt är den vegetariska utan säsongsanpassning, därefter den säsongsanpassade. Dessa verkar dessutom vara billigare än genomsnittskassen och den som innehåller nötkött. Däremot är skillnaden mellan närodlad mat och genomsnittskassen marginell när det gäller utsläpp.

– Sverige är ett ganska kallt land, vilket innebär att vi behöver växthus under stora delar av säsongen, och de behöver uppvärmning, säger Stefan Åström.

En annan faktor som påverkar matkassens klimatpåverkan är om konsumenten kört långa sträckor till butiken för att handla. Även detta kan ha betydande effekt på matkassens utsläpp av växthusgaser.

Rapporten finns på www.ivl.se.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV