Vego är den bästa märkningen för djuren

I LFT nummer 20 argumenterade generalsekreteraren för Djurskyddet Sverige emot försök med fixering av suggor. Nu svarar Djurens Rätts förbundsordförande att det bästa för grisarna är att gå ett steg längre och sluta äta kött helt och hållet.