Växjö utreder cykelbibliotek

Ett cykelbibliotek i Växjö kan öppnas nästa år om den förstudie som kommunen nu ska göra slår väl ut. Utlåningen av cyklar ska underlätta för fler att cykla oftare i sin vardag.