Världens dryga kusin, kulturen – En ambivalens

En avhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, författad av forskare John Ambrecht, hävdar att kulturen är värd mer än det vi betalar för den. Aje Björkman resonerar kring vad som händer med kulturen när den ska kvantifieras och drar en oväntad slutsats.