Valar i svenska vatten hotade

Tumlarna i svenska vatten blir allt färre. Arten hotas av bland annat bifångster i fiske, miljögifter och fartygstrafik. Men arbetet för att skydda och bevara valarna går långsamt.