Utländska läkare lyfter svensk sjukvård

Det råder brist på specialistläkare i Sverige och rekrytering från utlandet blir en allt vanligare strategi för att råda bot på underskottet. – Pensionsavgångarna de närmaste åren kommer att öka gapet mellan tillgång och efterfrågan ytterligare, säger Magnus Göransson vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.