Utländska läkare lyfter svensk sjukvård

Det råder brist på specialistläkare i Sverige och rekrytering från utlandet blir en allt vanligare strategi för att råda bot på underskottet. – Pensionsavgångarna de närmaste åren kommer att öka gapet mellan tillgång och efterfrågan ytterligare, säger Magnus Göransson vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Var tredje läkare var 2010 i åldern 55 år eller äldre enligt Socialstyrelsen, en tredubbling gentemot 1995 års siffror. Det här innebär en framtida brist på läkare i allmänhet och specialistläkare i synnerhet. Sjukhus finner det svårt att fylla dessa vakanser och vänder sig till utlandet för att hitta arbetskraft.

Regeringen införde 2008 nya regler för arbetskraftsinvandring, vilket har ökat möjligheterna för medborgare utanför EU att komma till Sverige och arbeta. På samma sätt kan svenskar välja att arbeta utomlands. I dag finns ingen statistik på hur många legitimerade läkare som väljer att utföra sitt yrke i ett annat EU-land. Enligt Socialstyrelsen hade 23 procent av läkarna som var sysselsatta i Sverige 2010 utbildat sig i ett annat land.

– Vi har ett svagt positivt inflöde av arbetskraft mot den som lämnar Sverige, säger Magnus Göransson till Landet Runt, men menar samtidigt att Sveriges sjukvård inte står och faller med den yrkeskraft som kommer ifrån utlandet.

För att undvika att använda sig av så kallade stafettläkare har man på länssjukhuset Sundsvall och Härnösand i år anställt 15 läkare från Ungern och Rumänien. I samverkan med den internationella platsbanken Eures räknar man med att härnäst inleda ett samarbete med Spanien där man upplever att det finns en övertalighet av arbetskraft inom sjukvården.

– Det handlar inte om att ta arbetskraft från ett annat land för att täcka ett behov i Sverige, säger Sonja Näsholm, personalutvecklare vid Landstinget Västernorrland. Hon menar att man anlitar personal i länder där man upplever att det finns en tillgång som överskrider efterfrågan.

Stafettläkare är en term för läkare som fyller en vakans tillfälligt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV