Unikt museum lyfter kvinnors historia

Sveriges första kvinnohistoriska museum i Umeå har haft ett späckat första år. Med hjälp av allt från transperspektiv på åldrande till kvinnliga jazzmusiker sätter museet fokus på hur kvinnor osynliggörs i historien, vad det leder till och hur det kan motverkas.