Tillstånd för kritiserad fiskodling kan omprövas

Flera klagomål rörande en fiskodling i Ronnebys skärgård har lett till att länsstyrelsen i Blekinge beslutat att företagets tillstånd ska omprövas.