”Sydafrikas författare måste få folk att vakna”

Just nu riktas världens blickar mot Sydafrika, där mordrättegången mot friidrottaren Oscar Pistorius visar på djupare samhällsproblem när det gäller bland annat kvinnors situation. Dessa frågor lyfts också fram på Littfest i Umeå den 14-16 mars, där två sydafrikanska författare är på plats.