Sveriges första arbetsgrupp för inre omställning är bildad

Omställningsfestival, en skrivargrupp, talarstöd för föreläsningar, internationella kontakter och en mansgrupp. Det är något av det som aktiva i Omställningsnätverket med intresse för inre omställning ska arbeta med framöver.