Svenska värmeverk är beroende av sopimport

600 000 ton sopor ska eldas i det nya värmeverket som håller på att byggas i Linköping. Att bränna avfall är populärt – kapaciteten är betydligt större än mängden sopor och Sverige importerar därför mer och mer.