Svenska flygplatser vill öka biobränslet i luften

För att minska flygets klimatpåverkan vill flera nya svenska initiativ öka användningen och produktionen av biobränsle. Ekonomiskt stöd ska förhoppningsvis få fler flygbolag att köpa in biobränsle som i dag endast tillverkas på beställning.