Svenska flygplatser vill öka biobränslet i luften

För att minska flygets klimatpåverkan vill flera nya svenska initiativ öka användningen och produktionen av biobränsle. Ekonomiskt stöd ska förhoppningsvis få fler flygbolag att köpa in biobränsle som i dag endast tillverkas på beställning.

Det statliga bolaget Swedavia som driver tio flygplatser i Sverige ska genom en ny fond stötta flygbolag som vill köpa biobränsle.

– Vår förhoppning är att få igång en nordisk eller svensk storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle, säger presschef Ulf Wallin på Swedavia.

Flygbolagen kan nu ansöka om ersättning för halva merkostnaden för inköp av biobränsle, som i dag är fyra till fem gånger dyrare än fossilt jetbränsle.

I fonden för 2016 finns fem miljoner kronor.

– Det är inte så mycket pengar, men det här är vårt sätt att försöka öka intresset. I dag saknas incitament för flygbolagen att köpa grönt flygbränsle eftersom det är så mycket dyrare.

Swedavia har också beslutat att under året köpa in hållbart flygbränsle för 10 miljoner kronor vilket motsvarar företagets tjänsteresor.

Biobränslet kommer enligt planerna att gå att tanka på Arlanda och Bromma flygplats.

Sommaren 2014 invigde kommunalt ägda Karlstad flygplats sin tankanläggning för bioflygbränsle.

– Det tillverkades i princip inget bränsle då utan Karlstad var ett av få ställen i världen där det fanns bioflygbränsle, säger Maria Fiskerud på Fly green fund.

Karlstads initiativ var starten på fler bioflygbränslesatsningar i Norden. Sedan januari i år finns även bioflygbränsle på Oslos flygplats Gardemoen.

Men priset och tillgången gör att endast ett fåtal tankar biobränsle. På Karlstad flygplats har sju tankningar skett, enligt Maria Fiskerud. Under juni 2015 startades Fly green fund, av bland andra Karlstad flygplats, för att öka efterfrågan och stödja utvecklingen av biobränslen. Senare anslöt sig Swedavia och flygbolagen SAS, BRA och KLM, samt ytterligare några aktörer.

Fonden är en ekonomisk förening och av de pengar som medlemmarna betalar in går 75 procent till att köpa in biobränsle. Resterande 25 procent går till att stödja lokal produktion av bioflygbränsle.

– Våra kunder får ett verifikat som visar att de har minskat sitt koldioxidavtryck, samtidigt som vi får fart på marknaden genom att visa att vi är många som vill flyga på biobränsle även om det i dagsläget är dyrare än fossilt jetbränsle, säger Maria Fiskerud.

I dag är det tillåtet att blanda in 50 procent biobränsle tillsammans med fossilt jetbränsle.

– Det har inte visat någon skillnad i effekt på motorerna, säger Ulf Wallin.

Ulf Wallin menar att intresset för bioflygbränsle både från flygindustrin och politiker har ökat den senaste tiden.

– Flygindustrin behöver öka efterfrågan för att produktionen ska komma igång, men vi skulle också gärna se en politisk satsning.

Det skulle kunna vara ett utvecklingsprojekt för forskning eller en testanläggning finansierad av EU-pengar eller statliga medel.

– Det behövs subventioner på något sätt, nu gör vi den här satsningen med lite pengar, för det måste utvecklas om flyget ska klara framtida miljökrav.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV