Stressreaktioner kan ärvas

Reaktioner på stress kan föras vidare i arvsmassan, enligt etologins relativt nya forskningsfält epigenetik. – Det kan ha dramatiska effekter på hur djur behandlas, eftersom det inte bara har en effekt på djuret självt utan även på avkomman, kanske i flera generationer, säger Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet.