Storstadsområdena gynnas av rot och rut

Skatteavdragen för husarbete gynnar i första hand tätbefolkade områden i Sverige. En jämförelse som Landet Runt har gjort av uppgifter från Statistiska centralbyrån visar att i synnerhet rutavdraget flyttar skatteavdrag till storstadsområdena på bekostnad av landsbygden och småstäderna.