Storstadsområdena gynnas av rot och rut

Skatteavdragen för husarbete gynnar i första hand tätbefolkade områden i Sverige. En jämförelse som Landet Runt har gjort av uppgifter från Statistiska centralbyrån visar att i synnerhet rutavdraget flyttar skatteavdrag till storstadsområdena på bekostnad av landsbygden och småstäderna.

I hela Sverige kostade rotavdragen statskassan 13,2 miljarder kronor 2011 och 14,6 miljarder 2012. I jämförelse uppgick utbetalningarna av bostadsbidrag till 3,3 miljarder 2011.

Men det är inte bara låginkomsttagarna som missgynnas av avdragen för husarbete. Särskilt rutavdraget för så kallade hushållsnära tjänster används i betydligt större utsträckning av stadsborna än av landsbygdsborna. I Stockholm, Västra Götaland och Skåne fick 237 675 personer skatteavdrag och i resten av landet 174 043 personer under 2011.

Tittar man på de summor som betalats ut blir skillnaderna desto större. I de tre storstadslänen har rutavdrag för 1 163,9 miljoner kronor betalats ut, men drygt hälften, 597,3 miljoner, i resten av landet. I reda pengar gör alltså människor som bor i de tre mest befolkningstäta områdena betydligt större avdrag än de som bor i övriga landet.

Åse Blombäck, ordförande för Hela Sverige ska leva, är kritisk till snedfördelningen.

– Det ska inte vara så att en satsning med skattemedel sker på bekostnad av landsbygden. Jag tycker att man ska prioritera skattemedel för innovation och företagsamhet som gynnar hela Sverige, säger hon.

När det gäller rotavdraget är skillnaderna mindre, men väger ändå till storstadslänens fördel. 462 753 personer använde avdraget i storstadsregionerna jämfört med 459 900 personer i övriga landet.

Trots att antalet personer som använt avdragen inte skiljer sig så mycket gör utbetalningarna det. Över 1 miljard kronor mer gick till de tre storstadsregionerna (7 298,4 miljoner, jämfört med 5 983,5 miljoner).

I Stockholm, Västra Götaland och Skåne bor sammanlagt 5 067 402 personer, jämfört med 4 652 029 personer i övriga Sverige (igen enligt den senaste samkörda statistiken från 2011). Storstadsborna fick 8 463,3 miljoner kronor i husavdrag och landsbygdsborna 6 580,8 miljoner kronor.

Storstadsborna får alltså 255 kronor mer per person i plånboken om alla hade fått rot- och rutavdrag. Det är alltså snittet.

Det kan tyckas småpengar, men för ett hushåll på fem personer (vi räknar ett genomsnitt på befolkningen trots att alla inte fick husavdrag) är det 1 275 kronor i skillnad mellan de tre mest befolkningstäta regionerna och de som bor i resten av landet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV