”Småbrukarna ger falska förhoppningar”

Lösningarna för att återuppbygga ett kretsloppsbaserat jordbruk finns inte i ett par reformer inom den svenska politikens räckvidd, skriver NOrdBruk – La Via Campesina Sverige i en replik på Marina Erikssons ledare som publicerades 7 december. Marina Eriksson och Jonas Wangsten från Förbundet Sveriges småbrukare ger svar direkt.