”Säpo och Uppsala kommun hindrar yttranderätten”

En konflikt om gemensamma lokaler i ett studentområde i Flogsta har tagit en ny vändning. Den autonoma gruppen Framtiden i Flogsta skriver att Säkerhetspolisen Säpo och Uppsala kommun utövade påtryckningar för att stoppa deras föredrag om ockupation, och menar att myndigheterna visar bristande respekt för demokrati och mötesfrihet.