Så startar du ett inköpskooperativ

Finns det ingen matbutik i ditt närområde? Eller saknar butikerna i närområdet produkter som du efterfrågar? Genom att starta ett inköpskooperativ bestämmer ni utbudet och kan köpa direkt från producenter eller grossister. Alexander Ingster Hofgren, företagsrådgivare på Coompanion tipsar om hur ni kan gå till väga.