Så kämpar minoriteter i kulturen

Kultur kan vara en form av aktivism och hjälpa till att synliggöra Sveriges nationella minoriteter. Och just nu pågår en kamp om vilka som ska synas och höras. Det var några av slutsatserna under seminariet Kulturaktivism bland nationella minoriteter och urfolk på Mänskliga rättighetsdagarna i Umeå den 15 november.