Romska röster tar plats

Just nu visas 14 jättelika porträtt vid Resecentrum i Uppsala. Det är män och kvinnor, gamla och unga, från olika länder men med en romsk identitet som gemensam nämnare. Nästa år turnerar utställningen i hela landet.