Resursgårdar kan ge hållbar mat

Kombinera krisberedskap med andelsjordbruk. Det skapar trygghet för både småskaliga gårdar och personer utan odlingsmark, menar veckans skribenter som vill skapa debatt kring en form av krisgårdar.