Replik: ”Gazprom ingår i etiska fonder”

Den 4 juni publicerade Landets Fria Tidning en debattartikel från Fossil free-kampanjen på Lunds universitet. I artikeln uttryckte debattörerna en besvikelse över att universitetet inte tillmötesgått kraven på att inte investera fossila bränslen. Här svarar universitetets rektor och donationschef.