Regeringen ytterst ansvarig för skogspolitiken

Fältbiologerna inventerade under förra året skogsområden i Västerbotten för vilka skogsbolaget SCA ansökt om avverkningstillstånd. Enligt fältbiologerna fanns flera områden med så höga naturvärden att de inte borde avverkas. Efter att Forest stewardship council (FSC) och SCA Skog svarat, ger Skogsstyrelsen nu sin syn på hanteringen av avverkningsanmälningar.