Regeringen måste följa forskningens rekommendationer

Utfiskning av Östersjön, utrotning av vargen och förtätning av städer på grönområdenas bekostnad är bara några exempel på problem som vi människor orsakar ekosystemen och dess biologiska mångfald. Politiken måste i högre grad följa forskningens rekommendationer för att komma till rätta med vår ohållbara levnad på planeten, skriver Yuri Silva som är biolog och språkrörskandidat för Gröna Studenter.