Rasbiologisk historia i ny dokumentär

Författaren och filmaren Maja Hagerman har gjort dokumentärfilmen Hur gör man för att rädda ett folk? Den handlar om rasbiologen Herman Lundborg, chef för Rasbiologiska institutet i Uppsala under 1920­–30-talen, som kartlade 100 000 svenskar genom skallmätning.