”På fäboden bestämmer djuren”

Birgitta Höglund är en av fäbodsbrukarna som deltar i Grönt spadtag. Hon hoppas att fäbodsdriften kan leva kvar, eftersom hon menar att den är bra för såväl djur som växter och människor.