”På fäboden bestämmer djuren”

Birgitta Höglund är en av fäbodsbrukarna som deltar i Grönt spadtag. Hon hoppas att fäbodsdriften kan leva kvar, eftersom hon menar att den är bra för såväl djur som växter och människor.

Birgitta Höglund har både får och getter på sin hemgård i Trönödal i Gävleborgs län och på flera andra beten. Hon har haft praktikanter från Grönt spadtag tidigare och uppskattar att få sällskap och hjälp med tillsyn, vallning och andra sysslor.

– Grönt spadtag är ett väldigt bra initiativ. Det är en arbetsintensiv verksamhet och sedan har vi rovdjursproblematiken som gör att det är bra om det finns mer folk. Det är oturligt att rovdjurstrycket sammanfaller precis med fäbodsområdet i mellersta Sverige.

Birgitta Höglund har varit med om både varg- och björnangrepp som gjort det allt tuffare att hålla fäboden igång. Hon tycker också att det är synd att många fäbodar har gjorts om till fritidshus. Men hon hoppas att de svenska fäbodarna ska finnas kvar.

– Det är det allra bästa för djuren. De behöver komma ut på parasitfria marker med fritt betessök. Det är också bra för den biologiska mångfalden i närområdet.

Dessutom menar Birgitta Höglund att fäbodsdrift är bra för fäbodsbrukarna.

– Man är här och nu och djuren är i fokus hela tiden. På fäboden är det djuren som bestämmer agendan. Man anpassar sig efter deras behov. Det känns rätt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV