Örebroarna får inte rösta om nolltaxa i kollektivtrafiken

Folkinitiativets krav på en folkomröstning om nolltaxa i Örebros kollektivtrafik ogillades. Drygt 5 000 av de insamlade namnunderskrifterna godkändes inte och därmed nåddes inte tioprocentsspärren som ger rätt att väcka frågan.