Örebroarna får inte rösta om nolltaxa i kollektivtrafiken

Folkinitiativets krav på en folkomröstning om nolltaxa i Örebros kollektivtrafik ogillades. Drygt 5 000 av de insamlade namnunderskrifterna godkändes inte och därmed nåddes inte tioprocentsspärren som ger rätt att väcka frågan.

Som Landets Fria Tidning tidigare skrivit överlämnade Folkinitiativet nolltaxa Örebro 12 500 namnunderskrifter för en folkomröstning om avgiftsfri kollektivtrafik under senhösten.

– Vi har lagt ner hur mycket tid som helst på det här, säger initiativtagaren Markus Allard, tidigare ordförande i Ung vänster Örebro.

Insamlingen hade pågått sedan i våras och startade som en reaktion på att priset på bussbiljetterna höjdes med 33 procent, från 12 till 16 kronor, med rabattkort från och med januari 2013. Priset för en familjebiljett, en vuxen och två barn, ökade med 100 procent, från 24 till 48 kronor. Protester genomfördes då genom bland annat biljettstrejk och demonstration mot avgiftshöjningarna. Vänsterpartiet kritiserade också biljettprishöjningen och ville återgå till den gamla taxan. Men beslutet kvarstod.

Ett år senare står det klart att Folkinitiativet nolltaxa Örebros krav på en folkomröstning inte godkändes på grund av att 5 000 namn diskvalificerades. Underskrifterna hade inte samlats in inom den tidsgräns på sex månader som lagen kräver, enligt Örebro kommun.

– Jag tycker det är jättekonstigt, vi hade sorterat och dubbelkollat namnen flera gånger. Vi visste att 2 000 namn var utanför perioden och dem hade vi lagt i en särskild mapp. Det här gör oss ännu mer övertygade om att det politiska systemet som det ser ut nu inte fungerar, säger Markus Allard.

7 010 underskrifter godkändes, vilket utgör drygt sex procent av Örebros röstberättigade. Och sammanfaller med resultatet för flertalet partier i kommunfullmäktige i valet 2010. Tio procent hade dock krävts för att kommunfullmäktige skulle rösta om frågan.

– Det är klart att det finns ett underlag för att hålla folkomröstning oavsett. Men vi kommer att fortsätta jobba för nolltaxa och lobba för det här på olika sätt, säger Markus Allard.

Trots att Folkinitiativet inte nådde upp till de formella kraven kan frågan om en folkomröstning ändå väckas av en enskild ledamot i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna skulle med sina mandat ensamma kunna driva igenom en folkomröstning då det krävs att två tredjedelar av ledamöterna röstar emot.

Men det är inte aktuellt.

– Vi har tagit politisk ställning i frågan och är emot nolltaxa eftersom vi varken kan se att det förbättrar kollektivtrafiken i hela länet eller är bra ur miljöhänsyn då fler tar bussen istället för att gå eller cykla. Jag hade röstat emot en folkomröstning. De väljare som tycker annat får visa det i valurnorna i september, säger Torgny Larsson (S), förste vice ordförande i kommunfullmäktige.

Vad anser du om medborgarnas möjlighet att väcka folkomröstning?

– Jag tycker att det ska finnas en tröghet i det politiska systemet. Möjligheten till folkomröstningar ska finnas men jag tycker att den ska användas restriktivt och borde föregås av en folkbildande fas så att konsekvenserna av utgången blir tydlig.

Inte heller Vänsterpartiet som 1998 motionerade för nolltaxa i Örebro tänker väcka frågan om en folkomröstning.

– Vi ser positivt på folkinitiativet, men vi tyckte det var viktigt att det fanns en folklig förankring som lyfte frågan och hade då stöttat förslaget, säger Murad Artin (V), gruppledare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV