Om gränsen mellan innanför och utanför

Klättervägg, folkhem och villkorshjul är några av inslagen i en utställning om utanförskap i Östersund. Vilka som har varit utanför genom historien, varför och hur det känns är frågor att reflektera över i museet Jamtlis nya utställning.