Olika stöd för våldsutsatta kvinnor

Personer som utsätts för våld i nära relationer riskerar att få olika stöd beroende på var i Gävleborgs län de bor. En ny kartläggning visar att det finns mycket att göra för länets kommuner för att förebygga dessa brott och se till att de drabbade får hjälp, stöd och skydd.