Olika stöd för våldsutsatta kvinnor

Personer som utsätts för våld i nära relationer riskerar att få olika stöd beroende på var i Gävleborgs län de bor. En ny kartläggning visar att det finns mycket att göra för länets kommuner för att förebygga dessa brott och se till att de drabbade får hjälp, stöd och skydd.

Tidigare i år rapporterade Landets Fria Tidning att var tredje Gävlebo någon gång utsatts för våld i nära relationer. Det var resultatet av en enkätundersökning som Gävle kommun hade gjort.

Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av brott där gärningspersonen är en anhörig eller nära bekant. Oftast handlar det om kvinnor som utsätts av en nuvarande eller före detta pojkvän, make eller sambo.

Tankesmedjan Stiftelsen tryggare Sverige har granskat hur socialtjänsterna i Gävleborgs län arbetar med dessa frågor och resultaten visar på brister och att det finns mycket att göra. I ett pressmeddelande skriver tankesmedjan att de rutiner och handlingsplaner som finns inom kommunerna för att upptäcka våld i nära relationer inte alltid används på ett systematiskt sätt i det vardagliga arbetet. Det saknas även strukturerade hot- och riskbedömningar för att bedöma behovet av insatser för de drabbade. Ett strategiskt och strukturerat samarbete med polisen saknas. Vissa kommuner har svårt att bygga upp och bibehålla en tillräcklig kompetens och kontinuitet i arbetet med att upptäcka, bedöma och vidta åtgärder för personer som utsatts för brott i nära relationer.

Enligt granskningen innebär det att de utsatta personerna riskerar att få olika stöd beroende på var i länet de bor och att det finns stora utvecklingsmöjligheter för socialtjänstens verksamhet för att förebygga denna typ av brott.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV