Ny myndighet befaras kunna leda till mer jakt

Bevarandet av djuren tar för stor plats i regelverket i dag anser jaktlagsutredningen och därför föreslås en ny viltmyndighet. Det kan innebära en utökad jakt.