Ny metod i hemtjänsten ger bättre omsorg

Ett helt nytt arbetssätt har utvecklats i Skönsmons hemtjänst i Sundsvall, som har lett till att de äldre blivit allt nöjdare och personalen trivs bättre på jobbet. De äldres behov och önskemål har stått i fokus under processens gång.

Senaste nytt