Nakna sanningar om miljö och genus

9 april medverkade ett antal forskare och författare vid klimatkonferensen Nakna sanningar om klimat och genus i Norrköping. Ett hundratal åhörare fick ett nytt perspektiv på genus i miljödebatten med hjälp av bland annat Arnold Schwarzenegger. Martin Hultman från Umeå universitet och Malin Henriksson från Linköpings universitet var två av konferensens föreläsare. De berättade bland annat att kvinnor konsumerar mindre än män men är mer utsatta när det gäller klimatförändringar.