Minskat avfall kan minska ännu mer

Nu slänger både restauranger, butiker och hushåll mindre matavfall. Det visar en kartläggning som Naturvårdsverket har låtit göra. Den största minskningen i mängd står hushållen för. Men fortfarande är cirka 30 procent av hemmens matavfall mat som slängs i onödan.