Miljöpolitiker överklagar dom om kalkbrytning

De vill säkerställa vattentillgången till Bästeträsk på Gotland. Därför har miljö- och hälsoskyddsnämnden i Gotlands kommun överklagat Mark- och miljödomstolens dom om kalkbrytning. Överklagar gör även Naturskyddsverket och länsstyrelsen, samt flera miljöorganisationer.