Mer skattepengar till kungen

I början av året begärde kungen 6,3 miljoner kronor extra av staten och med höstbudgeten får han 7 miljoner extra i apanage. Det sammanlagda statsanslaget till Kungliga hov- och slottsstaten uppgår då till 134 522 000 kronor. Yasmine Larsson, ordförande i Republikanska föreningen, svarar på tre frågor om skattepengarna som går till kungen.