Mer skattepengar till kungen

I början av året begärde kungen 6,3 miljoner kronor extra av staten och med höstbudgeten får han 7 miljoner extra i apanage. Det sammanlagda statsanslaget till Kungliga hov- och slottsstaten uppgår då till 134 522 000 kronor. Yasmine Larsson, ordförande i Republikanska föreningen, svarar på tre frågor om skattepengarna som går till kungen.

Vad anser ni i Republikanska föreningen om att kungen har begärt mer statliga pengar?

– Samtidigt som kungafamiljens privata förmögenheter växer och familjemedlemmarna lever lyxliv begär kungen mer och mer pengar från staten. Det är ytterst problematiskt. Skattebetalarnas pengar kan och ska användas till bättre saker än att finansiera en familjs lyxliv.

Vilken problematik ser ni ur ett demokratiskt perspektiv att kungahuset får skattepengar årligen?

– Monarkin är en kvarleva från en tid då Sverige inte var en demokrati. Det kan inte anses vara demokratiskt att en familj i Sverige anses vara högre uppsatt och viktigare än alla andra och därmed också kan kräva att våra skattepengar ska hamna i deras fickor.

Hur är det med insynen i vad dessa pengar egentligen går till?

– Den verksamhet som hovstaten bedriver omfattas inte av Riksrevisionens granskning enligt lagen om revision av statlig verksamhet m.m. I dagens svenska monarki kan alltså statschefen inte granskas på något formellt sätt. Den granskning som sker är endast den genom media. Detta är en allvarlig brist som behöver åtgärdas i väntan på republik.

Vi anser att statschefen har specificerade uppgifter som självklart borde kunna granskas på samma sätt som all annan verksamhet som finansieras med offentliga medel. Verksamhetens effektivitet och hur den ekonomiska ersättningen används bör vara föremål för offentlig granskning. Riksdagens tillkännagivande i december 2011 om ökad insyn i hovstatens verksamhet var ett beslut i rätt riktning. Från och med 2013 redovisas kungafamiljens utgifter på samma sätt som ett företags årsredovisning, med balansräkning och resultat. Det är dock inte någon särskilt detaljerad redovisning som ges. Vem som gjort av med vad är fortfarande oklart. Därför behövs det ytterligare åtgärder för att öka insynen i hov- och slottsstatens ekonomi och verksamhet. Därför uppmanar vi medier och myndigheter att granska kungen!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV