Mångfald i hela Sverige

Intolerans, rasism och rädsla kan motverka och förebyggas genom den lokala integrationen. På lokal nivå har människor möjlighet att lära känna varandra och lära av varandra. Det skriver Åse Classon och Staffan Nilsson, riksorganisationen Hela Sverige ska leva, och menar att våra bygder kan utvecklas och växa genom en mångfald av nationaliteter.