Mångfald i hela Sverige

Intolerans, rasism och rädsla kan motverka och förebyggas genom den lokala integrationen. På lokal nivå har människor möjlighet att lära känna varandra och lära av varandra. Det skriver Åse Classon och Staffan Nilsson, riksorganisationen Hela Sverige ska leva, och menar att våra bygder kan utvecklas och växa genom en mångfald av nationaliteter.

Världen står inför en flyktingkris och den senaste tidens rapporteringar om flyktingarna som tar sig till Europa visar alltför tydligt krisens väldiga omfattning.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva står upp för solidaritet med dessa människor. Vi vill välkomna alla människor till våra bygder, oavsett var de kommer ifrån eller vilka behov de har. En mångfald av nationaliteter gör att våra bygder kan utvecklas och växa.

Vi är oroade över de krafter som vill sprida rädsla och främlingsfientlighet, men vi tror på vårt lokala arbete. Det är på lokal nivå vi har möjlighet att lära känna varandra och lära av varandra, och det är här som intolerans, rasism och rädsla kan motverkas och förebyggas.

Våra bygder är fyllda med goda exempel på hur vi kan bidra till lokal integration.

På Sollerön i Dalarna har det förtvinade fotbollslaget återuppstått tack vare lokala eldsjälar och nyinflyttade flyktingar. I Backe i Jämtland har utvecklingsgruppen Fjällsjö framtid startat språkcafé för asylsökande som lett till stor glädje för de nyanlända och ett mer blandat föreningsliv, som nu fått nya deltagare. Råneå i Norrbotten har tagit emot flyktingar sedan december 2000, och på initiativ av föreningsliv, många enskilda individer och kommunen har det varma mottagandet av asylsökande lett till livslånga kontakter, fler invånare och en energisk idrottsverksamhet.

Kraften och engagemanget för att stödja människor och för att bygga broar mellan invånarna i våra bygder finns på lokal nivå. Alla människor behövs och har lika värde. Vi tar ställning för ett respektfullt och generöst mottagande av asylsökande och det samhälle vi vill ha: En levande landsbygd som präglas av solidaritet och social inkludering.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV