Många vinnare om förskolans maxtaxa slopas

Om småbarnsföräldrar inte uppmuntrades att jobba heltid eller mer genom den så kallade maxtaxan, skulle vi få ett samhälle med mindre stress, lägre arbetslöshet, mindre kriminalitet och bättre mental hälsa, skriver veckans debattör.