Många väntar länge på förskola i Borlänge

Över hundra barn kommer i vår att ha fått vänta längre än garantitiden fyra månader på förskoleplats i Borlänge. Om inte kommunen löser situationen kan Skolinspektionen hota med vite.