Många väntar länge på förskola i Borlänge

Över hundra barn kommer i vår att ha fått vänta längre än garantitiden fyra månader på förskoleplats i Borlänge. Om inte kommunen löser situationen kan Skolinspektionen hota med vite.

Förskoleplatser är en bristvara i Borlänge kommun som inte klarar av att ge plats inom den lagstadgade tiden.

– Just nu är det tyvärr så det ser ut. Vi har mycket på gång för att komma ikapp. Men jag förstår att det inte tröstar de frustrerade föräldrar som väntar, säger Mari Jonsson (S), ordförande i barn- och bildningsnämnden.

Borlänge är en kommun som växer, 2014 passerade antalet invånare 50 000. Tio år tidigare låg befolkningsmängden runt 46 000.

När Skolinspektionen gjorde sin regelbundna tillsyn i september 2015 fick kommunen bakläxa – något måste göras åt situationen. I april ska Borlänge ge en delrapport om hur arbetet går och om det inte bedöms tillräckligt kan det bli tal om vite.

Varför ger inte kommunen plats i tid?

– Vi har haft rekordstora årskullar av nyfödda de senaste åren. Många nyanlända har också kommit. Det är jättekul att vi blir fler, men det ger stora utmaningar när det gäller att hitta lokaler och utbildad personal, säger Mari Jonsson (S).

De senaste fem åren har Skolinspektionen endast gett så kallat föreläggande med vite i ett liknande fall. Då gällde det Vilhelmina kommun, men fallet gick aldrig vidare till domstol eftersom kommunen rättade till problemet med förskoleplats inom fyra månader.

I Borlänge drabbades två förskolor av stängning på grund av mögelskada respektive brand under 2015. Dessa har nu renoverats och ska öppna igen i februari och mars, vilket ger 100 nya platser.

Några befintliga förskolor har också byggts om vilket har gett 45 nya platser till våren.

– Nu under januari har ett 50-tal barn erbjudits plats. Tyvärr tror jag att även när vi går in i maj så kommer vi att ha ett 100-tal som inte får plats, säger Mari Jonsson.

I höst öppnas två tillfälliga moduler och i januari 2017 ytterligare en som ska rymma 200–300 platser totalt från förskola upp till åk 3.

– Som det ser ut nu är våra beräkningar att när femåringarna går in i förskoleklass i höst ska vi ha platser över i förskolan. Men det beror på vad som händer.

Förskolelärare är också en bristvara i Borlänge, liksom i hela Sverige.

– Vi måste sälja in Borlänge som arbetsplats, för det är hård konkurrens om utbildad personal.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV