Lunds universitet fortsätter investera i ryska Gazprom

I Landets Fria Tidning nr 18, som utkom den 30 april, publicerades en artikel om Fossil free-kampanjen. Genom kampanjen kan individer ställa krav på universitet, institutioner och kommuner att inte investera i fossila bränslen. Efter påtryckningar från studenterna i Lund väljer universitetet nu att fortsätta att investera i fossila bränslen, skriver veckans debattörer.