Lunds universitet fortsätter investera i ryska Gazprom

I Landets Fria Tidning nr 18, som utkom den 30 april, publicerades en artikel om Fossil free-kampanjen. Genom kampanjen kan individer ställa krav på universitet, institutioner och kommuner att inte investera i fossila bränslen. Efter påtryckningar från studenterna i Lund väljer universitetet nu att fortsätta att investera i fossila bränslen, skriver veckans debattörer.

Under de senaste månaderna har problematiken med investeringar i olja, gas och kol fått stor medial uppmärksamhet runt om i Sverige och även på flera av landets universitet. Även så på Lunds universitet, där över 1 000 namnunderskrifter har samlats in genom kampanjen Fossil free LU som kräver att universitetet säljer innehaven i ryska Gazprom och andra fossilbränslebolag.

Lunds universitet förvaltar stora mängder pengar i form av donerade medel, det vill säga pengar som är skänkta till universitet för att bidra till dess utveckling och i förlängningen gynna studenterna. Dessa pengar förvaltas av en donationsstyrelse som placerar pengarna i fonder utifrån riktlinjer i universitets placeringspolicy. I dagsläget placerar donationsstyrelsen pengarna i fonder som innehåller bolag som utvinner kol, olja och gas. Bland annat förvaltas pengar i ryska Gazprom. Detta är något som universitetet planerar att fortsätta med då donationsstyrelsen på ett styrelsemöte nyligen valde att inte agera i frågan och därmed negligera studenternas önskan och krav.

Enligt dess strategiska plan ska Lunds universitet sträva efter att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Om man utgår från detta är det omöjligt att förstå hur universitetet är villigt att investera pengar i fossilindustrin, som ju istället har potential att kraftigt försämra vår värld och människors villkor.

Vi börjar redan i dag förstå vilka konsekvenser den globala uppvärmningen kommer att ha. En skrämmande framtidsbild målas upp i den senaste rapporten från IPCC, som flera forskare från Lunds universitet dessutom är delaktiga i. Detta är en framtid som dagens studenter riskerar att uppleva.

Därför startade en grupp studenter år 2013 en lokal Fossil Free-kampanj på Lunds universitet. Denna kampanj vill att universitetets donationsfonder inte ska innehålla investeringar i kol-, olje-, och gasbolag. Kampanjen på Lunds universitet är en av hundratals Fossil free-kampanjer runt om i världen.

Universitetet strävar efter att förklara omvärlden för sina studenter och det omgivande samhället. Hur förklarar man för sina studenter, framtidens medborgare och beslutsfattare, att man är beredd att för relativt kortsiktig vinst investera i och därmed direkt bidra till det fortsatta utvinnandet av olja, kol och gas? Fossil free LU har försökt förklara för Lunds universitet att förutom att det är moraliskt förkastligt att investera i bolag som förstör vår framtid är det även väldigt riskabelt.

Universitetet vill också förbättra världen och människors villkor. Detta mål rimmar illa med investeringar i en förlegad och frånsprungen industri, som spenderar enorma summor pengar på lobbying emot de satsningar på framtiden som behövs för en grön omställning. Lunds universitet påstår sig jobba med hållbarhet och är mycket måna om att ligga i framkant i liknande frågor. Det är märkligt att ett universitet i världsklass inte tar sitt moraliska ansvar i en sådan här viktig fråga, både som förebild för studenterna men även som arbetsgivare för flera ledande klimatforskare. Det bör därför ligga i universitetets intresse att gå i bräschen i denna fråga och bli Sveriges första fossilfria universitet.

När blir universitetet redo att anta utmaningen?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV